Udslusning

Målet for deltagerne efter endt ophold på Næstved Unge Center og Produktionsskole er, at de påbegynder en ungdomsuddannelse, som de kan gennemføre eller kommer i beskæftigelse.

En helhedsorienteret vejledning er således afgørende, idet de unge både skal afklares fagligt, socialt og personligt, for at sikre de rette valg. For deltagere med særlige behov bliver der i samarbejde med de omkringliggende uddannelsesinstitutioner, udarbejdet særlige fleksible uddannelsesplaner, for derved at kunne få tilrettelagt netop det forløb, som for den enkelte kan blive begyndelsen til en ordinær uddannelse og fast tilknytning til arbejdsmarkedet.

I udslusningssamtalerne gøres deltagerne bevidste om, at vi stadig efter endt ophold er til rådighed i form af personlig vejledning, samt hvis der er behov for hjælp til individuelle planer senere i deres uddannelsesforløb.