Matematik

For at fastlægge elevens faglige niveau, starter undervisningen med en lille test.

Derefter undervises der i færdighedsregning med specielt fokus på de 4 regningsarter og procentregning. Denne undervisning har ofte præg af repetition, og mange elever gør hurtige fremskridt. Gradvist vil fokus flyttes fra færdighedsregningen til mere problemorienterede opgaver.

Vi tager her udgangspunkt i de matematiske problemer eleven møder i dagligdagen, men også den matematik som er nødvendig på den pågældende produktionslinje, er i fokus. Derudover beskæftiger vi os også med den matematik der benyttes i elevens planlagte ungdomsuddannelse.
Der er erfaringsmæssigt mange elever der har store problemer med tekstfortolkningen i beskrivelsen af et matematisk problem. Her har vi pga. vores små elevhold gode muligheder for oplæsning og oversættelse af teksten, således at eleven har bedre mulighed for at vælge den rigtige beregningsmetode.

Vi vil også meget gerne hjælpe vores elever med deres matematiske problemer i dagligdagen, som f. eks budgetlægning, lønsedler, afbetalingsordninger osv. Vi betragter denne hjælp som en del af undervisningen, hvor målet er at gøre eleverne selvhjulpne.