Generelt om undervisningen

Et produktionsskoleophold er ikke formelt kompetencegivende.

Ikke desto mindre ved vi, at unge der går på Næstved Unge Center i perioden opnår en lang række kompetencer, især på de personlige og sociale områder – og på værkstederne selvfølgelig også på de faglige områder.

Disse kompetencer er vigtige at dokumentere i de unges videre forløb. Det gør vi ved at hver elev får oprettet en logbog der tager udgangspunkt i elevens uddannelsesplan. Uddannelsesplanen bliver over tid elevens forløbsplan, som eleven følger gennem sit ophold på NUCP. forløbsplanen tager udgangspunkt i elevens kompetencer, som gradvist skal bygges op så de matcher kravene på erhvervsuddannelsernes grundforløb 1. eller 2.

Der undervises i dansk og matematik med den målsætning, at deltagerne efter afsluttet produktionsskoleophold kan bestå den centralt stillede prøve til optagelse på G2.

Vi har moderne undervisningslokaler med opdaterede it-faciliteter. Vi tilpasser undervisningen på elevernes niveau og bygger videre på den viden, de har i forvejen.

I menuen til højre ses de undervisningstilbud som vi kan tilbyde.