Udslusningsstrategi

I henhold til lov om produktionsskoler skal skolens bestyrelse udarbejde en strategi for skolens udslusning af de unge. Udslusningsstrategien skal være offentligt tilgængelig på skolens hjemmeside på internettet. Bestyrelsen er desuden ansvarlig for, at skolens eventuelle generelle samarbejdsaftaler og skolens erfaringer hermed i relation til udslusning gøres offentligt tilgængelig på skolens hjemmeside på internettet.

Skolens udslusningsstatistik indgår i de strategiske overvejelser mht. udslusning. Hvert år vurderes skolens udslusningsresultater med henblik på eventuelle justeringer eller nye tiltag. I skolens virksomhedsplan synliggøres, hvilke konkrete indsatsområder som udslusningsresultaterne giver anledning til.

Det er en del af skolens udslusningsstrategi at have så bredt et spektrum af værkstedstilbud som muligt for derigennem at kunne gøre opholdet på produktionsskolen så relevant og interessant som muligt for så mange unge som muligt. Værkstedstilbuddene skal desuden være relevante i forhold til muligheden for uddannelse og beskæftigelse inden for fagområdet. Kombinationsforløb på erhvervsskolerne er en aktiv del af indsatsen på værkstederne.

 

Forløbsplaner

Forløbsplanerne er udgangspunktet for vejledningen og succesfuld udslusning på det enkelte værksted. Den første forløbssamtale finder sted umiddelbart efter indskrivningen. Mindst hver 3. måned følges der op med fornyet forløbssamtale. Såfremt det efter 6 måneder skønnes, at den unge ikke vil kunne blive klar til optagelse på G2 på en erhvervsuddannelse inddrages den unges UU-vejleder i forløbssamtalen, så der kan udarbejdes en revideret forløbsplan og foretages de nødvendige justeringer af uddannelsesplanen.

Det tilstræbes, at der altid afholdes en udslusningssamtale mellem faglærer og deltager.

 

Samarbejde

Samarbejdet med UU Sjælland Syd prioriteres højt, og der afholdes jævnlige møder, hvor arbejdsgange og procedurer aftales og justeres løbende.

Der er etableret et formelt samarbejde mellem de lokale erhvervsskoler og produktionsskolen. Der er et løbende samarbejde mellem produktionsskolen og øvrige uddannelsesaktører, virksomheder, kommunen og centre for særlige indsatser.