Retningslinier

-Gælder for alle elever elever indskrevet på Ålestokgården.

Der ydes en deltagergodtgørelse på:

Kr.: 350,- pr. uge for unge under 18 år.

Kr.: 350,- pr. uge for unge over 18 år. Hjemmeboende

Kr. 1.250,- pr. uge for unge over 18 år. Udeboende

Deltagergodtgørelsen udbetales hver 14. dag bagud. Godtgørelsen indsættes af Ålestokgården på lønkonto i et pengeinstitut.

Der er en madordning på skolen. Der er en egenbetaling på kr. 20,- pr. dag, som dækker madordning og løbende arrangementer.  Ved ulovligt fravær og kortvarig sygdom opkræves egenbetaling. Alle elever er med i ordningen. Fritagelse for egenbetaling kan kun ske i særlige tilfælde og efter aftale.

Arbejdstiden er 32 timer pr. uge. Daglig arbejdstid er som følger:

Mandag til onsdag kl. 08.00 – 15.00 (køkkenet kan møde kl. 07.30 – 14.30)

Torsdag kl. 08.00 – 14.00 (køkkenet kan møde kl. 07.30 – 13.30)

Fredag kl. 08.00 – 13.00 (køkkenet kan møde kl. 07.30 – 12.30)

Alle møder hver morgen og bliver registreret, hvorefter der er morgenkaffe i spisesalen fra kl. 8.00-8.30 Der er fællesspisning i spisesalen mandag til onsdag fra kl. 12.00 til kl. 12.30, torsdag fra kl. 11.30 til 12.00. Fredag serveres der brunch fra kl. 09.30 til 10.00.

Ved sygdom ringes HVER DAG indtil du er rask direkte til din holdleder eller til Ålestokgården mellem kl. 08.00 – 08.45 på telefon 55 73 21 27.

HVIS DETTE IKKE OVERHOLDES BORTFALDER RETTEN TIL LØN FOR DEN PÅGÆLDENDE DAG.

Ved mere end 3 arbejdsdages sygefravær i samme sygeperiode, skal man på 4. dagen til lægen for at få en varighedserklæring. Denne udfærdiges af lægen som en friattest, som efterfølgende afleveres til administrationen på Ålestokgården. Gør man ikke det, registreres det som udeblevet og man mister retten til løn for de pågældende dage man er fraværende fra 4. dagen og indtil man møder igen.

Frihed med løn gives til mærkedage og lignende i nærmeste familie. Frihed til arbejdssøgning, lægebesøg og lignende, gives kun med den nødvendige tid.

AL FRIHED SKAL AFTALES MED DEN PÅGÆLDENDE HOLDLEDER MED MINDST EN DAGS VARSEL.

Alkohol, energidrik og euforiserende stoffer må ikke indtages i arbejdstiden, ligesom man ikke må møde i påvirket tilstand. Overtrædelse af ovenstående kan medføre bortvisning fra Ålestokgården.

Alle skal rette sig efter retningslinjer, opslag og lignende fra personalet.