Lovbekendtgørelser

-Som vedrører produktionsskolelovgivningen.

På undervisningsministeriets hjemmeside finder du link til samtlige lovgivninger og bekendtgørelser der vedrører produktionsskoler. Da disse lovgivninger fra tid til anden bliver ændret – har vi valgt at oprette et link som fører direkte til relevant lovgivning på retsinformation.dk.

Brug linket her…
for at blive viderestillet til de informationer du søger.