Næstved Produktionsskoles historie

Næstved Produktionsskole blev oprettet den 1. september 1982 på Stenlængegården. Dengang hed det ”Kombineret undervisnings- og Produktionsprogram”.

Skolen startede som et firekommuners projekt, som bestod af: Fladså-, Holmegård-, Suså- og Næstved Kommune.

Den første forstander blev ansat den 1. aug. 1982, og 3 holdledere blev ansat d. 1. september. Værkstederne var: køkken, gartneri og træværksted. Den 1. oktober blev de første elever indskrevet. Skolen var dengang normeret til 24.

Den 1. januar 1987 ophører skolen med at være et firekommuners projekt, og overgår til Næstved Ungdomsskole.

Den 1. juli 1991 bliver skolen selvejende, og ikke længere en del at Næstved Ungdomsskole.

Den 1. oktober 1995 flytter vi til Ålestokgården, hvor vi stadig bor.

Oversigt over forstandere på Næstved Produktionsskole:
1. aug. 1982 – ? 1984
Per Schou Hansen

1. jan.1985 – 31. dec. 1986
Peter Ernst Jørgensen (konstitueret)

1. jan. 1987 – 31. dec. 2001
Gunnar Carlsen

1. jan. 2002 – 31. mar. 2004
Birgitte Kastrup

1. apr. 2004 – 31. jul. 2004
Peter Steen Hansen (konstitueret)

1. aug. 2004 – 30. juni. 2016
Ken Jørgensen

1 sept. 2016 –
Steen Edelberg Axelsen

Oversigt over bestyrelsesformænd på Næstved Produktionsskole:
1982 – 1987
Henning Jensen

1987 – 1991
Torben Madsen

1991 – 1999
Kaj Jacobsen

1999 – 2003
Torben Madsen

2003 – 2003
Carsten Rasmussen

2003 –
Niels Erik Sørensen

Den 7. september 2007 skiftede Næstved Produktionsskole navn til Næstved Unge Center og Produktionsskole. I daglig tale hedder vi Næstved Unge Center, og det er også det du møder, når du kontakter os.